Phong thủy

Chuyên trang phong thủy tại dean2020.edu.vn chia sẻ những bài viết về phong thủy tài lộc, những kiến thức về các vật phẩm phong thủy như tỳ hưu phong thủy, hồ ly phong thủy, phong thủy theo mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Phong thủy được xem nhưng học thuyết cổ truyền của nền văn hóa Đông Á.

Phong thủy có vai trò lớn trong mệnh vận con người nhưng chúng chỉ có vai trò hỗ trợ, cải biến chứ không thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Do đó, người ta tìm đến phong thủy với mong muốn giữ gìn và duy trì một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, khỏe mạnh và sung tú