Hướng nghiệp

Chuyên mục hướng nghiệp tổng quan về các ngành nghề phổ biến nhất hiện nay với ưu – khuyết điểm, đặc trưng ngành nghề, cách lựa chọn ngành nghề phù hợp với tính cách, điều kiện, điểm chuẩn, và trường đào tạo phù hợp.