Thay đổi Thời gian tổ chức Hội nghị giao ban các Bộ, Ngành và hai Đại học Quốc gia

Thứ hai - 19/05/2014 07:41BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số:   2289 /BGDĐT-ĐANN
   
 V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị giao ban công tác triển khai thực hiện Đề án NNQG 2020 năm 2014.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                               Hà Nội, ngày 08  tháng 05  năm 2014
 
        
                      Kính gửi: - Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ 2020 các bộ, ngành
                                       - Đại học Quốc gia Hà Nội
                                       - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 
 
      Ngày 26/4/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2159/BGDĐT-ĐANN gửi Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ các bộ, ngành và Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh về Hội nghị giao ban công tác triển khai thực hiện Đề án NNQG năm 2014. Hội nghị được tổ chức 1 ngày, khai mạc 8h30 ngày 13 tháng 5 năm 2014.
       Vì lý do đột xuất, Hội nghị chưa tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2014 như đã ghi trong Công văn số 2159/BGDĐT-ĐANN ngày 26/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nay điều chỉnh thay đổi mục 3. Thời gian, địa điểm như sau:
       3. Thời gian, địa điểm:
       - Thời gian: 01 ngày, khai mạc 08 giờ 30, ngày 20 tháng 5 năm 2014.
       - Địa điểm: Hội trường A, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Các nội dung khác của Công văn số 2159/BGDĐT-ĐANN ngày 26/4/2014 không thay đổi. Thông tin chi tiết xin liên hệ: BQL Đề án NNQG 2020, Tầng 3, số 10 Tạ Quang Bửu, Hà Nội, Tel.: 04.3623.1614.
      Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các bộ, ngành và Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh biết để bố trí lịch đi dự Hội nghị theo thời gian mới trong công văn này.
  
 
 
                                                                                                 KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                   THỨ TRƯỞNG 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);                                                            ( Đã ký)
- Lưu: VT, ĐANN.
 
 
                                                                                                   Nguyễn Vinh Hiển
 
 
 
DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH VÀ 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 2020 NĂM 2014
(Kèm theo công văn số 2289  /BGD ĐT-ĐANN ngày 08 /5/2014 của Bộ Giáo d ục và Đào tạo)
 
 
   

 

 1.  Bộ Công an
 2.  Bộ Giao thông vận tải
 3.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 4.  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 5.  Bộ Ngoại giao
 6.  Bộ Nội vụ
 7.  Bộ Quốc phòng
 8.  Bộ Tài nguyên và Môi trường
 9.  Bộ Tư pháp
 10.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 11.  Bộ Xây dựng
 12.  Bộ Y tế
 13.  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
 14.  Đại học Quốc gia Hà Nội
 15.  Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 
                                         Danh sách này có 15 đơn vị./.
 
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây