Thông báo số 501/TT-BGDĐT ngày 18.4.2013

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển Tại cuộc họp với Đại sứ quán Nhật Bản về việc dạy và học tiếng Nhật trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

Số kí hiệu 501/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 18/04/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Đào tạo & bồi dưỡng
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phạm Ngọc Phương

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

 Số:  501  /TB-BGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                    Hà Nội, ngày 18   tháng 4  năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Tại cuộc họp với Đại sứ quán Nhật Bản về việc dạy và học tiếng Nhật 
trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên 
___________
 
            Ngày 08 tháng 3 năm 2013, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã chủ trì cuộc họp Nhóm Công tác chung Việt-Nhật lần thứ hai bàn phương hướng hợp tác để nối tiếp Đề án 10 năm thí điểm tiếng Nhật đang triển khai năm cuối tại các trường phổ thông của Việt Nam và trao đổi phương thức đưa tiếng Nhật vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Thường xuyên như phía Việt Nam đã đề xuất tại cuộc họp chung lần thứ nhất ngày 20/12/2012.
 
            Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đại diện của các đơn vị : Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ giáo dục Trung học. Về phía Nhật Bản có đại diện Đại sứ quán Nhật Bản.
 
 
            Sau khi họp bàn thống nhất chủ trương chung với Đại sứ quán Nhật Bản và các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã có ý kiến kết luận như sau :
 
 
            1. Đề án dạy học thí điểm tiếng Nhật trong giáo dục phổ thông qua 10 năm triển khai đến nay đã thành công. Giao cho Viện KHGD Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học tham mưu cho lãnh đạo Bộ thành lập Ban Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm dạy thí điểm tiếng Nhật. Kinh phí tổ chức tổng kết và đánh giá tình hình dạy và học tiếng Nhật cần thực hiện theo tinh thần tiết kiệm trong phạm vi kinh phí do Bộ phận Thường trực Đề án NNQG 2020 bố trí trong năm 2013, số lượng địa phương đi khảo sát cần giới hạn không quá hai tỉnh và chỉ khảo sát khi thấy cần thiết. Trong giai đoạn trước mắt, việc dạy và học tiếng Nhật ở THCS và THPT vẫn được duy trì theo chương trình và sách giáo khoa do Đề án xây dựng trong khi thích ứng dần với chương trình mới.  
 
2. Trong giai đoạn tiếp theo ( 2013-2025), giao Vụ Hợp tác Quốc tế đàm phán, xây dựng Bản ghi nhớ với phía Nhật Bản về việc giảng dạy tiếng Nhật, huy động nguồn lực từ phía Nhật Bản cho việc xây dựng chương trình, sách giáo khoa, bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra đánh giá và các hỗ trợ vật chất khác trong đó có việc tổ chức Hội nghị tổng kết.
 
3. Từ nay, Đề án dạy và học tiếng Nhật là một hợp phần của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Giao BPTT Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc củng cố lại Nhóm công tác chung Việt – Nhật và thành lập Nhóm chuyên môn để cùng các chuyên gia Nhật Bản xây dựng chương trình 6 bậc với tài liệu giảng dạy khác nhau cho các đối tượng, việc thực hiện chương trình ngoại ngữ 1 hoặc ngoại ngữ 2 tùy theo điều kiện của cơ sở giáo dục. Chương trình và tài liệu học tiếng Nhật mới có tính đến đặc thù của ngôn ngữ tiếng Nhật để đảm bảo chứng chỉ của Việt Nam cũng được công nhận tại Nhật Bản tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên và lao động Việt Nam giao lưu và di chuyển quốc tế với Nhật Bản.
 
            4. Giao Vụ Giáo dục Thường xuyên chủ trì cùng với Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp và Tổng cục Dạy nghề tiến hành đánh giá tình trạng và nhu cầu dạy và học tiếng Nhật tại các cơ sở giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, xây dựng ngay đề xuất cụ thể để Nhóm Chuyên môn làm việc với phía Nhật Bản, sao cho ngoài chương trình tương ứng dạy tiếng Nhật cho đối tượng trẻ em còn có Chương trình dạy tiếng Nhật cho người lớn, bảo đảm tính liên thông giữa hai chương trình cả về mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và đối tượng người học. Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tham gia vào việc xây dựng hệ thống thi và cấp chứng chỉ theo chuẩn năng lực tiếng Nhật.
 
            Trên đây là thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trong cuộc họp Nhóm Công tác chung Việt-Nhật về việc triển khai tiếp giai đoạn dạy thử nghiệm tiếng Nhật. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện./.
 
 
 
Nơi nhận:
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Các Thứ trưởng (để b/c) ;
  • Vụ HTQT, GDTH, GDTrH, GDTX, GDCN, KHTC, Viện KHGDVN, Cục NGCBGD, Cục KTKĐCLGD, ĐANNQG 2020 (để thực hiện) ;
  • Sở GDĐT HN,TP. HCM, ĐN, Huế;
  • Lưu VT, ĐANN.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 ( Đã ký) 
 
 Phạm Ngọc Phương

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây