Công văn 500/BGDĐT-ĐANN Hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ như sau

Số kí hiệu Công văn 500/BGDĐT-ĐANN
Ngày ban hành 29/01/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/01/2015
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Các văn bản khác
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Nguyễn Vinh Hiển

Nội dung

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ
 
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ như sau:
1. Các căn cứ:
- Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;
- Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015;
- Thông tư liên tịch số 98/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/6/2012 của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;
- Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015;
- Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày 10/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 4086/BGDĐT-ĐANN ngày 04/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí triển khai Đề án NNQG 2020 năm 2015.
2. Các nhiệm vụ:
2.1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ:
- Đối tượng: Cán bộ quản lý; cán bộ phụ trách chuyên môn; giáo viên, giảng viên ngoại ngữ và dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ.
- Các loại hình bồi dưỡng: Bồi dưỡng trong nước; bồi dưỡng liên kết và bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.
a)  Bồi dưỡng trong nước:
- Nội dung bồi dưỡng:
+ Nhóm 1: Nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng dạy kết hợp với một trong bốn hợp phần sau: Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ; phương pháp giảng dạy; thi, kiểm tra, đánh giá; nghiên cứu hành động và các hoạt động đổi mới. Giáo viên ở các bậc năng lực ngoại ngữ từ bậc 2 đến bậc 5 hoặc tương đương đều có thể tham gia khóa bồi dưỡng này.
+ Nhóm 2: Nâng cao năng lực tiếng Anh kết hợp với một trong bốn hợp phần sau: Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ; phương pháp giảng dạy; thi, kiểm tra, đánh giá; nghiên cứu hành động và các hoạt động đổi mới. Giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng này phải có trình độ tiếng Anh cận chuẩn (bậc 3 đối với giáo viên Tiểu học và THCS; bậc 4 đối với giáo viên THPT và giảng viên cao đẳng, đại học).
- Kinh phí hỗ trợ: Bình quân 10 triệu đồng/người.
b)  Bồi dưỡng liên kết:
- Đối tượng: Cán bộ phụ trách chuyên môn, giảng viên cốt cán.
- Nội dung bồi dưỡng: Đánh giá và cải tiến chương trình, giáo trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá; năng lực tổ chức, quản lý đổi mới dạy học ngoại ngữ.
- Cách thức tổ chức thực hiện:
+ Tổ chức bồi dưỡng ở trong nước có phối hợp sử dụng chương trình, tài liệu, học liệu và giảng viên quốc tế.
+ Tổ chức kết hợp bồi dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài.
- Kinh phí hỗ trợ: Bình quân 60 triệu đồng/người.
c)  Bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài:
- Đối tượng: Cán bộ phụ trách chuyên môn, giảng viên cốt cán.
- Nội dung bồi dưỡng: Đánh giá và cải tiến chương trình, giáo trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá; năng lực tổ chức, quản lý đổi mới dạy học ngoại ngữ.
- Cách thức tổ chức thực hiện: Bồi dưỡng ở nước ngoài, có dự giờ thăm lớp tại các đơn vị dạy học ngoại ngữ thành công của quốc tế.
- Kinh phí hỗ trợ: Bình quân 100 triệu đồng/người.
2.2. Các hoạt động đổi mới
Nội dung: Triển khai dạy và học tiếng Anh tăng cường; xây dựng cộng đồng học tập ngoại ngữ; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá; cải tiến chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu; hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức về đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong từng bộ, ngành.
Kinh phí hỗ trợ các hoạt động đổi mới: Cân đối từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG về giáo dục và đào tạo được cấp năm 2015.
Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình MTQG về giáo dục đào tạo nêu trên, các đơn vị chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai hiệu quả các hoạt động đổi mới dạy học ngoại ngữ theo 07 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Đề án NNQG 2020 (phụ lục đính kèm).
Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ gửi Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015 của đơn vị về Ban Quản lý Đề án NNQG 2020 trước ngày 12/02/2015, theo địa chỉ: số 18 ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội; theo email: dean2020@moet.edu.vn và kịp thời phổ biến tới các đơn vị trực thuộc tham gia Đề án để làm căn cứ thực hiện./.

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây