Công văn 489/BGDĐT-ĐANN Hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (ĐANNQG 2020), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo như sau

Số kí hiệu 489/BGDĐT-ĐANN
Ngày ban hành 29/01/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Hướng dẫn triển khai Đề án
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Khác

Nội dung

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
 
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (ĐANNQG 2020), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo như sau:
1. Các căn cứ:
- Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;
- Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015;
- Thông tư liên tịch số 98/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/6/2012 của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;
- Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý,sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015;
- Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày 10/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 6989/BGDĐT-KHTC ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2015;
- Công văn số 4086/BGDĐT-ĐANN ngày 04/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí triển khai Đề án NNQG 2020 năm 2015.
2. Các nhiệm vụ:
2.1. Xây dựng và nhân rộng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ
Tiếp tục triển khai xây dựng các đơn vị điển hình đổi mới dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học và trình độ đào tạo; tổng kết kinh nghiệm và từng bước nhân rộng các mô hình điển hình phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện triển khai dạy và học ngoại ngữ nhằm hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo liên kết, hỗ trợ phát triển dạy và học ngoại ngữ.
a) Đối với trường phổ thông các cấp: Kinh phí hỗ trợ cho một đơn vị trường xây dựng điển hình là 300 triệu đồng (đối với những trường đã được lựa chọn trong năm 2014 và những trường mới được lựa chọn năm 2015). Trong đó:
- 75% kinh phí dành cho các hoạt động: bồi dưỡng, hội thảo tập huấn giáo viên, cán bộ phụ trách chuyên môn, cán bộ quản lý; xây dựng các chương trình ngoại khóa, thuê giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá theo phương pháp mới;
- 25% kinh phí dành cho mua sắm tài liệu, học liệu và thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học ngoại ngữ.
b) Đối với trường đại học, cao đẳng ở địa phương: Kinh phí hỗ trợ cho một đơn vị trường xây dựng điển hình là 01 tỷ đồng. Trong đó:
- 55% kinh phí dành cho các hoạt động: Rà soát, bồi dưỡng đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ cho giáo viên; bồi dưỡng cán bộ quản lý chuyên môn, giảng viên cốt cán; thuê giáo viên nước ngoài, xây dựng và tổ chức các chương trình ngoại khóa và tổ chức thi, kiểm tra đánh giá theo phương pháp mới cho sinh viên.
- 32% kinh phí dành cho: Mua sắm tài liệu, học liệu; bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học ngoại ngữ.
- 13% kinh phí dành cho: Cải tiến chương trình; hội thảo tập huấn về chuẩn đầu ra và hệ thống giải pháp đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của đơn vị.
2.2. Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ
Tiếp tục rà soát, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng dạy; phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học ngoại ngữ; thi, kiểm tra, đánh giá; nghiên cứu hành động và các hoạt động đổi mới trong dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ ở các cấp học và trình độ đào tạo.
Số lượng giáo viên ngoại ngữ phổ thông tham dự các lớp bồi dưỡng được phân bổ theo tỷ lệ như sau: Cấp THPT chiếm 30% tổng chỉ tiêu năm 2015; cấp THCS chiếm 40% tổng chỉ tiêu năm 2015; cấp Tiểu học chiếm 30% tổng chỉ tiêu năm 2015.
Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên, giảng viên: Bình quân 10 triệu đồng/người/khóa bồi dưỡng cho 02 hợp phần. Các hợp phần bồi dưỡng được chia nhóm như sau:
- Nhóm 1: Nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng dạy kết hợp với một trong bốn hợp phần sau: Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ; phương pháp giảng dạy; thi, kiểm tra, đánh giá; nghiên cứu hành động và các hoạt động đổi mới. Giáo viên ở các bậc năng lực ngoại ngữ từ bậc 2 đến bậc 5 hoặc tương đương đều có thể tham gia khóa bồi dưỡng này.
- Nhóm 2: Nâng cao năng lực tiếng Anh kết hợp với một trong bốn hợp phần sau: Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ; phương pháp giảng dạy; thi, kiểm tra, đánh giá; nghiên cứu hành động và các hoạt động đổi mới. Giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng này phải có trình độ tiếng Anh cận chuẩn (bậc 3 đối với giáo viên Tiểu học và THCS; bậc 4 đối với giáo viên THPT và giảng viên cao đẳng, đại học).
Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình MTQG về giáo dục đào tạo nêu trên, các sở GDĐT chủ động tham mưu với UBND tỉnh/thành phố huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai hiệu quả các hoạt động đổi mới dạy học ngoại ngữ theo 07  nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Đề án NNQG 2020 (phụ lục đính kèm); đồng thời cần tăng cường thu hút và huy động các nguồn lực quốc tế trong bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ.
Đề nghị các sở GDĐT gửi Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015 của địa phương về Ban Quản lý Đề án NNQG 2020 trước ngày 12/02/2015, theo địa chỉ: số 18 ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội; theo email: dean2020@moet.edu.vn và kịp thời phổ biến tới các cơ sở giáo dục và đào tạo của địa phương.

Tải file toàn bộ văn bản ở bên dưới

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây