Công văn 4716 /BGDĐT-ĐANN Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2014

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020 theo Công văn số 3654/BGDĐT-ĐANN ngày 15/7/2014

Số kí hiệu Công văn 4716 /BGDĐT-ĐANN
Ngày ban hành 29/08/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/08/2014
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Các văn bản khác
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Nguyễn Vinh Hiển

Nội dung

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020 theo Công văn số 3654/BGDĐT-ĐANN ngày 15/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc giao kế hoạch và kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Đề án NNQG 2020, Bộ GDĐT hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 của các đơn vị.
 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Đại học Quốc gia;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
(danh sách kèm theo)
 
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020 theo Công văn số 3654/BGDĐT-ĐANN ngày 15/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc giao kế hoạch và kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Đề án NNQG 2020, Bộ GDĐT hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 của các đơn vị như sau:
1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 tại đơn vị.
2. Nội dung kiểm tra, giám sát
2.1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Đại học Quốc gia 
Kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 724/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 1898/QĐ-BKHĐT ngày 12/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 và Công văn số 426/BGDĐT-ĐANN ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2014.
2.2. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn số 8531/BGDĐT-KHTC ngày 17/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013; Công văn số 9029/BGDĐT-KHTC ngày 17/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2014; Công văn số 11/CV-ĐANN ngày 25/1/2014 và Công văn số 51/CV-ĐANN ngày 05/3/2014 của Đề án NNQG 2020 về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2014.
2.3. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc
Kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ theo Công văn số 148/CV-ĐANN ngày 15/7/2013 của Đề án NNQG 2020 về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013 và Công văn số 139/CV-ĐANN ngày 20/6/2014 của Đề án NNQG 2020 về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2014.
b) Các Vụ, Cục và Ban Quản lý Đề án NNQG 2020
Kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ theo Công văn số 148/CV-ĐANN ngày 15/7/2013 của Đề án NNQG 2020 về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013 và Công văn số 3654/BGDĐT-ĐANN ngày 15/7/2014 của Bộ GDĐT về việc giao kế hoạch và kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2014.
3. Chế độ báo cáo
Các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (theo đề cương báo cáo gửi kèm). Mẫu biểu báo cáo đề nghị tải về từ website: dean2020.moet.edu.vn và lập trên file Excel.
3.1. Báo cáo định kỳ 
- Báo cáo đợt 1 gửi trước ngày 20/9/2014;
- Báo cáo cuối năm gửi trước ngày 15/01/2015.
3.2. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ GDĐT
Lưu ý: Báo cáo của các đơn vị, đề nghị gửi về Bộ GDĐT qua Ban Quản lý Đề án NNQG 2020:
- Bằng thư điện tử theo hai địa chỉ: dean2020@moet.edu.vn và dean2020ktgs@gmail.com;
- Bằng văn bản (có đóng dấu) theo địa chỉ: Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, số 18, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội./.
   
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, ĐANN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Vinh Hiển


Thông báo đính chính Phần 2.2. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mục 2. Nội dung kiểm tra giám sát của Công văn số 4716 /BGDĐT-ĐANN ngày 298/2014 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2014:

Nội dung:

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn số 8531/BGDĐT-KHTC ngày 17/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013;

được điều chỉnh thành:

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn số 8531/BGDĐT-KHTC ngày 12/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013;

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây