Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé

Tranh tô màu theo bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh  đơn giản nhất giúp bé rèn luyện khả năng tô màu và đức tính tỉ mỉ, kiên nhân, sự khéo léo cũng như phát triển tư duy sáng tạo, trí óc bé sẽ nhanh chóng nhận ra phải sử lý tình huống này như thế nào bằng cách quan sát tranh và tô vẽ màu sắc lên đó. Cùng chúng tôi theo dõi những bức tranh tô màu bảng chữ cái qua bài viết dưới đây bạn nhé!

Tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt

Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 1
Tranh tô màu chữ cái A
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 2
Tranh tô màu chữ cái Ă
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 3
Tranh tô màu chữ cái Â
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 4
Tranh tô màu chữ cái B
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 5
Tranh tô màu chữ cái C
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 6
Tranh tô màu chữ cái D
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 7
Tranh tô màu chữ cái Đ
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 8
Tranh tô màu chữ cái E
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 9
Tranh tô màu chữ cái Ê
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 10
Tranh tô màu chữ cái G
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 11
Tranh tô màu chữ cái H
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 12
Tranh tô màu chữ cái I
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 13
Tranh tô màu chữ cái K
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 14
Tranh tô màu chữ cái L
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 15
Tranh tô màu chữ cái M
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 16
Tranh tô màu chữ cái N
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 17
Tranh tô màu chữ cái O
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 18
Tranh tô màu chữ cái Ô
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 19
Tranh tô màu chữ cái Ơ
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 20
Tranh tô màu chữ cái P
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 21
Tranh tô màu chữ cái Q
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 22
Tranh tô màu chữ cái R
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 23
Tranh tô màu chữ cái S
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 24
Tranh tô màu chữ cái T
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 25
Tranh tô màu chữ cái U
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 26
Tranh tô màu chữ cái Ư
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 27
Tranh tô màu chữ cái V
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 28
Tranh tô màu chữ cái X
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 29
Tranh tô màu chữ cái Y

Tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Anh

Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 30
Tranh tô màu chữ cái A – Apple
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 31
Tranh tô màu chữ cái B – Ball
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 32
Tranh tô màu chữ cái C – Cat
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 33
Tranh tô màu chữ cái D – Dog
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 34
Tranh tô màu chữ cái E – Elephant
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 35
Tranh tô màu chữ cái F – Fish
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 36
Tranh tô màu chữ cái G – Grapes
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 37
Tranh tô màu chữ cái H – Hat
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 38
Tranh tô màu chữ cái I – Ice cream

Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 39
Tranh tô màu chữ cái J – Jaguar
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 40
Tranh tô màu chữ cái K – Kite
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 41
Tranh tô màu chữ cái L – Lion
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 42
Tranh tô màu chữ cái M – Mouse
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 43
Tranh tô màu chữ cái N – Nest
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 44
Tranh tô màu chữ cái O – Orange
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 45
Tranh tô màu chữ cái P – Pig
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 46
Tranh tô màu chữ cái Q – Queen
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 47
Tranh tô màu chữ cái R – Rabbit
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 48
Tranh tô màu chữ cái S – Ship
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 49
Tranh tô màu chữ cái T – Tree
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 50
Tranh tô màu chữ cái U – Umbrella
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 51
Tranh tô màu chữ cái V – Van

Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 52
Tranh tô màu chữ cái W – Wolf
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 53
Tranh tô màu chữ cái X – Xylophone
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 54
Tranh tô màu chữ cái Y – Yo yo
Bộ sưu tập tranh tô màu bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh dễ hiểu cho bé 55
Tranh tô màu chữ cái Z – Zoo

Trên đây là toàn bộ bức tranh tô màu tương ứng với đầy đủ các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh do dean2020.edu.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những bức tranh bảnh chữ cái trên đây bạn và bé sẽ cùng có những giây phút bên nhau thật ý nghĩa và giúp bé học thêm nhiều điều hay trong cuộc sống nhé!

[Total:    Average: /5]
Xem thêm:  99+Bức tranh tô màu hoa sen tuyệt đẹp cho các bé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *