Thuế môn bài là gì ? Những thông tin bạn cần nắm liên quan đến thuế môn bài

Thuế môn bài được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt về thuế môn bài. Bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến thuế môn bài và thời gian đóng loại thuế này bạn nhé!

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

– Thuế trực thu: là lọai thuế mà cá nhân nộp thuế thu nhập về khỏan tiến kiếm được do sức lao động, tiến cho thuê tài sản, tiền thu được từ cổ phiếu hay lãi suất. Các doanh nghiệp nộp thuế lợi tức được tính theo mức lợi nhuận có thể bị đánh thuế của họ sau khi đả trừ đi chi phí. Các doanh nghiệp cũng thay mặt cho những người làm công cho họ nộp tiền đóng góp vào bảo hiểm quốc gia.

– Thuế gián thu: là lọai thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Nguồn thu nhập thuế gián thu quan trọng nhất là thuế giá trị gia tăng (VAT). Trên thực tế đó là thuế đánh vào hàng bán (khác với thuế tiêu thụ được thu vào điểm bán hàng cuối cùng, đối với ngừơi tiêu dùng thì VAT được thu ở những giai đọan khác nhau của quá trình sản xuất).

– Thuế định ngạch: là đánh một lượng cố định vào tất cả các đối tượng thu của sắc thuế. Ví dụ: thuế cầu đường, lệ phí sử dụng dịch vụ sân bay

Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp cho năm 2020

Với doanh nghiệp thành lập từ 2019 trở về trước và doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian 01/01/2020 – 30/06/2020 thuế môn bài tính như sau:

– Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm

– Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm.

– Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000/năm.

Với doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/07/2020 – 31/12/2020 thuế môn bài được phải nộp như sau:

– Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 1.500.000 đồng cho năm 2020.

– Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng cho năm 2020.

– Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức lệ phí môn bài là 500.000 cho năm 2020.

Lưu ý quan trọng: với doanh nghiệp có ngày cấp giấy phép và ngày hoạt động khác nhau thì ngày tính thuế môn bài là ngày được cấp giấy phép kinh doanh chứ KHÔNG phải là “ngày bắt đầu hoạt động”.

Thời gian nộp lệ phí môn bài năm 2020

Thời gian nộp lệ phí môn bài năm 2020

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ 2019 trở về trước hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2020, sau thời gian này phải nộp lãi suất chậm nộp 0.03%/ngày (xem chi tiết tại mục 5 của bài viết)

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trong năm 2020 thì bắt buộc phải đóng lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A ngày được cấp GPKD là 02/01/2020 thì thời hạn khai và nộp lệ phí môn bài là ngày 31/01/2020.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp A được cấp GPKD ngày 02/01/2020 nhưng đăng ký ngày bắt đầu hoạt động là 01/02/2020 thì thời gian khai và nộp lệ phí môn bài là ngày 28/02/2020.

Thời gian khai lệ phí môn bài

Khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài (Mẫu 01/MBAI nghị định 139/2016/NĐ-CP) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, thường thì ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh chính là ngày được cấp GPKD.

Trường hợp ngày cấp GPKD khác với ngày bắt đầu hoạt động thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, ngày bắt đầu hoạt động thường được khai trong Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hình thức nộp, cách nộp thuế môn bài

Có 2 hình thức để nộp:

– Nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước của quận tại ngân hàng Viettinbank.

– Nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty: đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

Hiện nay, các chi cục thuế đều yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế, vì thế việc mở tài khoản ngân hàng công ty và mua Chữ ký số là bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

Các quy định xử phạt chậm nộp thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài

– Nếu trễ tờ khai lệ phí từ 01 – 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: phạt cảnh cáo.

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 01 đến 10 ngày: mức phạt 400.000đ – 1.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 11 đến 20 ngày: mức phạt: 800.000đ – 2.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 21 đến 30 ngày: mức phạt: 1.200.000đ – 3.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 31 đến 40 ngày: mức phạt: 1.600.000đ – 4.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 41 đến 90 ngày: mức phạt: 2.000.000đ – 5.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai trên 90 ngày: mức phạt 3.500.000đ – 5.000.000đ.

Trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn so với thời hạn thì mức phạt nộp chậm tính như sau:

Số tiền chậm nộp = mức lệ phí môn bài nhân 0.03% nhân số ngày chậm nộp.

Mã tiểu mục dùng để nộp tiền thuế môn bài

Đối với mức lệ phí môn bài 3tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2862

Đối với mức lệ phí môn bài 2tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2863

Đối với mức lệ phí môn bài 1tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2864

Tiền phạt hành vi chậm nộp tiền thuế môn bài: mã tiểu mục 4943

Tiền phạt hành vi chậm nộp tờ khai thuế môn bài: mã tiểu mục 4254.

Cách lập tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139

            – Chỉ tiêu [01]: Kỳ tính lệ phí: Ghi năm lập tờ khai nộp thuế

            – Chỉ tiêu [02]: Lần đầu: Tích vào chỉ tiêu này nếu NNT kê khai lần đầu

            – Chỉ tiêu [03]: Bổ sung lần thứ: Tích vào chỉ tiêu này nếu NNT kê khai bổ sung

            – Chỉ tiêu [04]: Người nộp lệ phí: Tên đầy đủ của Công ty theo Giấy Phép Đăng ký Kinh Doanh

            – Chỉ tiêu [05]: Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Công ty

            – Chỉ tiêu [06]: Địa chỉ: Ghi địa chỉ của Công ty

            – Chỉ tiêu [07]: Quận/huyện: Quận/huyện của Công ty theo Đăng ký kinh doanh

            – Chỉ tiêu [08]: Tỉnh/thành phố: Tỉnh/thành phố của Công ty theo Đăng ký kinh doanh

            – Chỉ tiêu [09]: Điện thoại: Số điện thoại của Công ty

            – Chỉ tiêu [10]: Fax : Nếu có

            – Chỉ tiêu [11]: Email: Nếu có

Từ chỉ tiêu [12] đến chỉ tiêu [20] bỏ qua nếu Công ty bạn không thuê đại lý thuế

            – Chỉ tiêu [12]: Đại lý thuế (nếu có)

            – Chỉ tiêu [13]: Mã số thuế

            – Chỉ tiêu [14]: Địa chỉ

            – Chỉ tiêu [15]: Quận/huyện

            – Chỉ tiêu [16]:Tỉnh/thành phố

            – Chỉ tiêu [17]: Điện thoại

            – Chỉ tiêu [18]: Fax

            – Chỉ tiêu [19]: Email

            – Chỉ tiêu [20]: Hơp đồng đại lý thuế số

            – Chỉ tiêu [21]: Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: Nếu trong năm Công ty có cơ sở mới thành lập thì tích vào chỉ tiêu này

            – Chỉ tiêu [22]: Người nộp lệ phí môn bài: Tên đầy đủ của Công ty theo Đăng ký kinh doanh

+ Mã chỉ tiêu [22] – Cột 4: Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu:

  • Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
  • Hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư

+ Mã chỉ tiêu [22] – Cột 5: Mức lệ phí môn bài:

– Chỉ tiêu [23]: Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phươngChú ý: Nếu Công ty thành lập từ 01/07 đến 31/12 thì nộp 1/2 mức lệ phí môn bài

            – Chỉ tiêu [24]: Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

Cuối cùng: Ký đóng dấu Giám đốc và mang lên Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để nộp

Tải về tại đây :Mẫu-tờ-khai-lệ-phí-môn-bài-theo-Nghị-định-139

Trên đây là những thông tin cần thiết bạn cần nắm liên quan đến thuế môn bài do dean2020.edu.vn tổn hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng bài viết trên đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích nhé!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *