Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khi có nhu cầu mua bán nhà đất, hai bên thường lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để thỏa thuận về giá cả, phương thức thanh toán,…Dưới đây là mẫu hợp đồng chuẩn theo quy định của pháp luật mời các bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ………., tại ………………………chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

– Ông:  …………………………..    Sinh năm:………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………… cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

– Cùng vợ là bà:  …………………………..         Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:  (Sau đây gọi tắt là Bên B)

– Ông:  …………………………..    Sinh năm:………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………….. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà:  …………………………..         Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

CHUYỂN NHƯỢNG

1. Hiện Bên A đang có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ: ………………………. theo (1) số ………… do ……………. cấp ngày ……./………./…………

Thông tin cụ thể như sau:

* Thửa đất:

– Thửa đất số: …………………. – Tờ bản đồ: …………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

– Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ……… m2; Sử dụng chung: …….m2

– Mục đích sử dụng: ……………….

– Thời hạn sử dụng: ……………..

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………..

* Nhà ở:

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng: ………… m2                 -Diện tích sàn: ………… m2

– Kết cấu: ………………                                  – Cấp (hạng) nhà ở: …………..

– Số tầng nhà ở: …………… tầng

Ghi chú: …………………………………………….

2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên như hiện trạng.

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……………….. VNĐ (Bằng chữ: ……………….).

2. Phương thức thanh toán: (2)  ………………………………………………………

Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

1. Bên A có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bên B trước khi ký Hợp đồng.

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên ……….. chịu trách nhiệm đóng.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân và về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã nêu trong hợp đồng này là đúng sự thật;

* Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên chưa tham gia bất cứ một giao dịch nào: Không tặng cho, hứa bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố, đặt cọc, thế chấp, góp vốn;

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không có tranh chấp, được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không bị quy hoạch hoặc thuộc trường hợp bị giải phóng mặt bằng.

– Có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bên B cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân mà Bên B cung cấp ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;

– Bên B tự chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu thông tin, đồng thời đã xem xét rất kỹ, biết rõ về thửa đất và nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nêu trên;

3. Hai bên cam đoan:

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này;

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này.

Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản Hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này. Đồng thời hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A)                                                                      BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B)
        (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên) 
Tải về: HĐ- chuyen-nhuong-QSDĐ

Hướng dẫn ghi thông tin trong Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở:

(1) Ghi rõ theo thông tin của Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…..

(2) Ghi rõ bằng phương thức hai bên thỏa thuận: Chuyển khoản hoặc tiền mặt…

Trên đây là mẫu hợp đồng chuyển nhường quyền sử dùng đất mà DEAN2020 đã sưu tầm. Hy vọng bài viết này đem lại nhiều điều bổ ích dành cho các bạn đọc.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng chính xác nhất theo quy định của pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *