Mẫu Giấy Xác Nhận Công Tác chính xác nhất hiện nay

Ngày nay, giấy xác nhận công tác được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhằm đánh giá kết quả, ghi nhận quá trình công tác của một cá nhân.

Dưới đây dean2020.edu.vn sẽ cung cấp cho các bạn mọt số thông tin về giấy xác nhận công tác và mẫu giấy xác nhận công tác chính xác nhất hiện nay.

Giấy xác nhận công tác là gì ?

Như ta đã biết Giấy xác nhận công tác hay còn được gọi là giấy xác nhận nghề nghiệp là đơn xin xác nhận của đơn vị công tác. Dùng để làm thẻ visa, mastercard, vay vốn ngân hàng; chứng minh tài chính xin giấy nhập học các trường nước ngoài; xin visa du lịch, du học..Đây được coi như mọt loại giấy tờ chứng minh rằng mình đã công tác tại đơn vị đó do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngày nay, giấy xác nhận công tác được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhằm đánh giá kết quả, ghi nhận quá trình công tác của một cá nhân.

Đặc điểm của Giấy xác nhận công tác

Xuất phát từ tên gọi của loại văn bản này, có thể thấy rõ 02 đặc điểm của Giấy xác nhận công tác như sau:

– Về nội dung: Chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, công việc hiện tại mà không xác nhận về lý lịch, nơi cư trú hay tiền lương, thu nhập.

– Về tính bảo mật: Xác nhận công việc là quyền lợi chính đáng của người lao động, chính vì vậy, đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể dễ dàng ký xác nhận cho người lao động. Không giống như việc xác nhận thu nhập bởi nó còn liên quan đến việc bảo mật thông tin, sự cạnh tranh trong thị trường lao động.

Hướng dẫn viết Giấy xác nhận công tác


1. Phụ thuộc vào việc người lao động đã/đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Người khai ghi cụ thể địa chỉ nơi đăng ký thường trú/tạm trú của mình: xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

3. Tương tự mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

4. Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

5. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

6. Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

7. Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

8. Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

9. Trong quá trình làm việc, trong nội bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được thuyên chuyển, điều động làm việc ở nhiều ví trí, nhiều bộ phận khác nhau. Chính vì vậy, người khai nên ghi chi tiết thời gian làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

10. Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn ngân hàng,…

Thông tin cần có trong mẫu giấy xác nhận công tác

Giấy xác nhận đang làm việc tại công ty khác giấy xác nhận mức lương hay giấy xác nhận chứng minh thu nhập ở chỗ: Nội dung chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, công việc hiện tại mà không xác nhận về tiền lương & thu nhập tài chính lùi ngày. Nhiều người trong một số trường hợp cần phải làm giấy xác nhận nhưng lại không hiểu rõ mẫu giấy này cần có gì. Để hoàn tất các thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng,các bạn nên nhớ những thông tin cần có trong mẫu xác nhận công tác sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ.
– Tên loại đơn, trong trường hợp này đó là:
– Kính gửi: Ghi rõ tên người nhận, bộ phận nhận đơn & có thẩm quyền xét duyệt đơn.
– Thông tin người cần xác nhận công tác: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, số điện thoại, bộ phận công tác, chức vụ, thời gian nhận việc, thời gian công tác.
– Lý do cần xác nhận công tác: Nêu rõ lí do vì sao Quý Khách cần làm đơn xác nhận thời gian công tác.
– Ký tên: Phần này sẽ bao gồm xác nhận của phía công ty & chữ ký, họ tên người làm đơn.

Một số mẫu giấy xác nhận công tác

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Họ & tên         : ……………………… ……………………………. …………………………
Địa chỉ             : ……………………… ………………………….. …………………………….
Số CMND        : ……………. Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:………………….
Hiện đang công tác tại       
Công ty             : …………………….. ……………………………. ……………………………
Địa chỉ              : ………………………. …………………………… ……………………………
Điện thoại         : ……………………………………..  Fax:  …………………………………
Vị trí công tác  : ……………………… ……………………………… ………………………….
Phòng/Ban        : ……………………….. …………………………….. ………………………..

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;
ko xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):……………
Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay
Lý do xin xác nhận công tác: ……………………………. ………………………………….
Nay tôi viết đơn này kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Người làm đơn(Ký & ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

 

Theo đề nghị của:

Ông/Bà                               : …………………….. ………………………. ……………………….
Ngày sinh                           : ………………….. …………………….. …………………………….
Số CMND                          : ……………………….. ……………………. ……………………..

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

 1. Đơn vị công tác :……………………. ……………………….. ………………………….
 2. Địa chỉ :…………………………….. ………………………… …………………………..
 3. Điện thoại, Fax :…………………… ……………………………… ……………………..
 4. Vị trí công tác : ………………………… ………………………… ………………………
 5. Phòng/Ban : ……………………………. …………………………… ……………………
 6. Thời gian làm việc : …………………… …………………………. …………………….
 7. Loại hợp đồng lao động : ………………… ………………………. …………………

Trân trọng!

…, ngày …..  tháng …..   năm …

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
(Ký tên và đóng dấu

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Tôi tên là         : ………………………….. …………………………… …………………………….
Địa chỉ             : …………………………….. ………………………… ……………………………..
Số CMND        : ………………….. Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:………………….
Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc & đơn vị công tác như sau:
Công ty             : ………………………………. …………………………. …………………………
Địa chỉ              : ……………………………….. ………………………….. ……………………….
Điện thoại         : ……………………………………………  Fax:  ……………………………..
Vị trí công tác  : ……………………………… …………………………. ………………………….
Phòng/Ban        : ……………………………… …………………………. …………………………

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;
ko xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):…………………
Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay
Lý do xin xác nhận công tác: ……………………………………. …………………………………
Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Người làm đơn(Ký & ghi rõ họ tên)

Mẫu xác nhận công tác bằng tiếng anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

WORK CONFIRMATION LETTER

Full name: ………………………………. …………………………… ………………………….

ID No.: ……………….. Place of issue: ……………….  Date of issue: ………………

Address: …………………………… ………………………………… …………………………….

Now I hereby make this application and respectfully request The Director to confirm the following information:

I am currently working at: ………………………………… ………………………………..

Address’s company: …………………………… ……………………… ……………………….

Tax code: ………………………………. ……………………………… ……………………………

Department: ……………………… Position: ………………………….. ………………………

Type of laborcontract: …………………………………….. …………………………………….

Reason for certification: ………………………………….. …………………………………..

I hereby declare that the above statements are true and I will be legally responsible for any misstatements.

Sincerely thanks.

…, date … month … year …

Certified by the company
 (Confirms that the above information is correct)DIRECTOR
Applicant
(Signed, full name)

Mẫu xác nhận công tác song ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN
CERTIFICATION OF WORK

Kính gửi/ To:

Tên tôi là/ My name:

Ngày sinh/ Date of birth:

Số CMND/ ID No.:

Tôi xin Ban Giám đốc xác nhận công việc tại công ty như sau/ I hereby request The Director certify my work at company as follows:

 • Nơi công tác/ Workplace:
 • Thời gian làm việc/ Working period:
 • Bộ phận làm việc/ Department:
 • Chức danh công việc/ Position:

Tôi cam kết những điều trên là đúng sự thật/ I commit that the above information is true.

Ngày/date … tháng/month …  năm/year…

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
Company certificate
 (Kí & ghi họ tên người đại diện, đóng dấu)
(Signed anh wrote full name representative company, sealed)

Tải đầy đủ mẫu giấy xác nhận công tác tại đây : mẫu giấy xác nhận công tác

Trên đây là những thông tin cơ bản về mẫu xác nhận nghề nghiệp và một số mẫu xác nhận công tác cơ bản mà dean2020.edu.vn muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *