Mẫu Giấy Ủy Quyền Cá Nhân thông dụng nhất hiện nay

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân là văn bản mà các cấp trên của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng khi muốn ủy quyền cho một cá nhân nào đó đại diện cho mình đi giải quyết công việc. Mẫu giấy ủy quyền cũng có thể sử dụng giữa các cá nhân với nhau hay thay mặt ban lãnh đạo giải quyết công việc dễ dàng hơn. Trong giấy ủy quyền được cung cấp đầy đủ thông tin cũng như những vấn đề liên quan với các bên ủy quyền và bên được ủy quyền.  Dưới đây là một số thông tin liên quan đến mẫu giấy ủy quyền cá nhân  và Mẫu giấy ủy quyền cá nhân chuẩn và mới nhất mà dean2020.edu.vn  đã tổng hợp và giới thiệu sau đây, mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Một số mẫu giấy ủy quyền được sử dụng phổ biến nhất hiện nay

Giấy ủy quyền có nhiều loại tùy thuộc vào nội dung ủy quyền, để biết cách viết giấy ủy quyền đúng chuẩn nhất, bạn tham khảo hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền của chúng tôi phù hợp với từng nội dung

– Giấy ủy quyền cá nhân
– Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
– Giấy ủy quyền ký giấy tờ….

 Hướng dẫn viết giấy ủy quyền

Cách viết giấy ủy quyền sao cho rõ ràng, đầy đủ thông tin giữa 2 bên, cần có dấu xác nhận để về sau nếu xảy ra vấn đề gì sẽ có cách giải quyết hiệu quả theo nội dung trên giấy ủy quyền đã thống nhất

– Thông tin về hai bên: Bao gồm bên tham gia ủy quyền và bên nhận ủy quyền
– Nội dung ủy quyền: Ghi rõ ràng các nội dung cần ủy quyền để người được ủy quyền có căn cứ thực hiện và các bộ phận liên quan có sự hỗ trợ phù hợp.
– Thời hạn ủy quyền: Ghi rõ thời gian thực hiện ủy quyền để tránh việc lạm dụng ủy quyền ở thời điểm khác.
– Nghĩa vụ của các bên: Hai bên cần thỏa thuận rõ các nghĩa vụ cần thực hiện để tránh xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn sau này.
– Cam kết của các bên về trách nhiệm trong việc thực hiện nội dung bản ủy quyền.

Giấy ủy quyền là hình thức ủy quyền theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, thể hiện việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc theo các điều khoản đã được quy định tại văn bản. Với mẫu giấy ủy quyền này, bắt buộc người ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho người được ủy quyền, đồng thời, các hoạt động cũng phải được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền hiện nay được sử dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giao dịch dân sự, mua bán nhà đát, mua bán xe,… có thể sử dụng giữa các cá nhân với cá nhân, hay cá nhân thay mặt cho công ty hay giám đốc. Việc ủy quyền là cần thiết để người được ủy quyền có đủ cơ sở pháp lý thực hiện các công việc trong giới hạn ủy quyền, nhất là những công việc liên quan đến tài sản, pháp luật và việc công.

Về mặt nội dung chính thì giấy ủy quyền cũng được sử dụng và công chứng giống như hợp đồng ủy quyền, với các thông tin cá nhân của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, cùng các nội dung công việc thực hiện mà hai bên đã thống nhất, hai bên cùng thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền và đi đến những thống nhất về việc sử dụng quyền hạn của người ủy quyền. Giấy ủy quyền nằm trong hợp đồng ủy quyền với nhiều thông tin, điều lệ hơn, người ủy quyền cần giữ gìn hợp đồng ủy quyền tránh làm mất, gây tổn thất về sau.

Các đặc điểm của giấy ủy quyền

– Mẫu văn bản chuyển trách nhiệm thi hành công việc
– Thể hiện sự ràng buộc giữa các bên
– Nội dung theo quy chuẩn của nhà nước và yêu cầu cá nhân
– Tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các loại mẫu giấy ủy quyền thông dụng hiện nay

Giấy ủy quyền (Thanh toán giao dịch chứng khoán)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

   …….., ngày….tháng… năm …

GIẤY UỶ QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Công ty/Ngân hàng:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………. Fax:…………………………………… Telex:……………………………

Người đại diện:…………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………

Ủy quyền cho ngân hàng (tên ngân hàng thanh toán)…………………………………… thực hiện các công việc sau:

 1. Giải trình với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) các thông tin liên quan đến tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của công ty/ngân hàng mở tại ngân hàng thanh toán;
 2. Chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của công ty/ngân hàng vào các tài khoản thanh toán bù trừ theo trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế thanh toán bù trừ chứng khoán do VSD ban hành để thanh toán các giao dịch chứng khoán;

Công ty/ngân hàng cam kết Giấy uỷ quyền này sẽ không bị huỷ bỏ hoặc thay đổi nội dung nếu không được VSD xác nhận đồng ý bằng văn bản và Công ty/ngân hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh nếu công ty/ngân hàng thực hiện trái với cam kết này.

Nơi gửi:

– VSD;

– Ngân hàng thanh toán.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
CÔNG TY/NGÂN HÀNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tải về giấy ủy quyền thanh toán giao dịch chứng khoán tại đây : thanh-toan-giao-dich-chung-khoan

Giấy ủy quyền (Sử dụng xe máy)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————– o0o ————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

…………………………., ngày…..tháng……năm…….; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:………………………………….. cấp ngày:……………………………. nơi cấp: ………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ: Là ………………………………………. của người được ủy quyền.

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:………………………………….. cấp ngày:……………………………. nơi cấp: ………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ: Là……………………………………….. của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy…………………………. Biển kiểm soát …………giấy đăng kí lần đầu số…………….do công an tỉnh ……………cấp ngày …………………….

 1. CAM KẾT
 • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

 

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

…………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

……………………………

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tải về giấy ủy quyền sử dụng xe máy tại đây : giay-uy-quyen-su-dung-xe-may

Giấy ủy quyền (Quyết toán thuế thu nhập cá nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Năm ……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

 

Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ………………………………………………………………………………………………….. ;

 

 

Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

 

Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

……, ngày ……. tháng ……. năm …….

                                        NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về giấy ủy quyền thu nhập cá nhân tại đây : Mau-uy-quyen-thu-nhap-ca-nhan

 Giấy ủy quyền (Nhận bằng tốt nghiệp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

 

              Kính gửi:    – PHÒNG ĐÀO TẠO –  TrưỜNG ……………….

                               

 

Em tên là:……………………………………. Sinh ngày:…………………….. Tại:………………………………………….

Sinh viên lớp:………………………………. Khoa:…………………………… MSSV:…………………………………….

Tốt nghiệp ngành:………………………… Bậc/hệ:…………………………. Năm tốt nghiệp:………………………..

CMND số:…………………………………… do CA tỉnh:…………………… Cấp ngày:…………………………………

 

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà):……………………………… Sinh ngày:…………………………………… Tại:…………………………………..

CMND số:……………………………. do CA tỉnh:…………………………………. Cấp ngày:………………………….

đến làm thủ tục nhận thay em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

 

…………….., ngày……….tháng………năm  20…..

 

        Người được ủy quyền                                                        Người ủy quyền

            (ký, viết đủ họ tên)                                                          (ký, viết đủ họ tên)

 

 

  Xác nhận của cơ quan                                                      Xét duyệt của Phòng Đào tạo

(hoặc địa phương) người ủy quyền

Tải về giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp tại đây : Giay_Uy_Quyen_Nhan_Bang_Tot_Nghiep

Giấy ủy quyền (Ký giấy tờ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–

GIẤY UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của………………. Nghị quyết số …/……. ngày …./…./……..

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần………………….. ;

Căn cứ Quyết định số ….. ngày …./…./……….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần…………. về việc phân công, ủy quyền cho…………………………………….. ;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………………………………………..

Giám đốc:……………………………………………….. Công ty Cổ phần……………………………………………..

Số CMND:………………………………… ngày cấp:………………………. nơi cấp:………………………………..

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………………………………………..

Giám đốc:……………………………………………….. Công ty Cổ phần……………………………………………..

Số CMND:………………………………… ngày cấp:………………………. nơi cấp:………………………………..

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà………………. – Phó Giám đốc……………………. như sau:

 1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của………. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của………………………………………………….. ban hành kèm theo Nghị quyết số …./………. của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……………………………… (sau đây gọi tắt là Quy chế).
 2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ…………………………………………….
 3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng …………………………………. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
 4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh…………………………………………. , kinh doanh dịch vụ……………… ;
 5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của……………………………… Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc…………….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.
 6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn… theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ………………………………………………………………  bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà……………………………….. và các bộ phận liên quan của ……………………  có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về giấy ủy quyền ký giấy tờ tại đây : Giay_Uy_Quyen_ky_giay_to

Giấy ủy quyền (Ủy quyền khiếu nại)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

…………., ngày…tháng….năm….

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người ủy quyền: …………………………………………………………………………………….  (1)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….  (2)

Số CMND: ………………………………………………. Cấp ngày …… tháng …… năm …………………..

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được ủy quyền …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………………………………. Cấp ngày ……….. tháng …….. năm …………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung ủy quyền: ………………………………………………………………………………………………  (3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

Xác nhận của UBND
xã, phường, thị trấn nơi
người ủy quyền cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

Tải về giấy ủy quyền khiếu nại tại đây : giay-uy-quyen-khieu-nai

Giấy ủy quyền (Giao nhận chứng từ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

 

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN
GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

 

 • Tên tổ chức:…………………………………………………………………………………………………………………..
 • Người đại diện………………………………………………………………………………………………………………
 • Chức vụ…………………………………………………………………………………………………………………………

Ủy quyền cho:

– Tên nhân viên………………………………………………………………………………………………………………..

– Chức vụ…………………………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú………………………………………………………………………………………………………….

– Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu………………………………………………………………………………….

Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng)………………và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng……………..

…………, ngày ………. tháng ……… năm ………..

 

         BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

            BÊN UỶ QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tải về giấy ủy quyền giao nhận chứng từ tại đây : Giay_Uy_Quyen_Cho_Nhan_Vien_Giao_Nhan_Chung_Tu

Giấy ủy quyền (Đòi nợ)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thu hồi nợ……..theo hợp đồng số……………..)

Hôm nay, ngày………..tháng………… năm…….., tại địa chỉ:………………………………………………….

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): …………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………. , ngày cấp……………………… , nơi cấp……………………………………..

Nơi ĐKHKTT:……………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B):……………………………………………………………………

CMND số:…………………………… , ngày cấp…………………………………… , nơi cấp……………………..

Nơi ĐKHKTT:…………………………………………………………………………………………………………….. :

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày…………….tháng…………năm…………, tại…………………………

Ông…………………………………. (Giám đốc Công ty Cổ Phần          ) có vay của bà …………………  tiền mặt, nhằm mục đích………………………….. , cụ thể như sau:

– Tiền mặt: …………………………………………………………………………………………………………………..

– Tài sản:……………………………………………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là:…………………………………………………………………..

Bằng văn bản này, ………………………………………………………. quyền cho …………………….. với nội dung:

 1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ …………………………………………. của ông ………………………. (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.
 2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN  ( BÊN A)

 

 

………………………

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

 

 

………………………

Tải về giấy ủy quyền đòi nợ tại đây : mau-giay-uy-quyen-doi-no (1)

Bài viết trên đây, dean2020.edu.vn đã cung cấp cho các bạn một số mẫu giấy ủy quyền thông dụng nhất hiện nay. Tuy nhiên Giấy ủy quyền là mẫu giấy bàn giao trách nhiệm thường được sử dụng trong các công việc công ty, giao dịch dân sự, mua bán nhà đất, mua bán xe,.. Giấy ủy quyền thường được thực hiện giữa cá nhân với cá nhân khi ai đó không thể thực hiện các trách nhiệm mà đúng là mình phải làm, do vậy phải ủy quyền lại những việc đó cho một người khác, kèm theo các cam kết về phạm vi và trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *