Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuẩn, Đầy đủ, Chính xác nhất hiện nay

Mẫu giấy giới thiệu được các công ty, doanh nghiệp, tổ chức (kể cả nhà nước và tư nhân) sử dụng nhiều khi muốn giới thiệu nhân viên của mình đến nơi công tác, giúp việc công tác của nhân viên diễn ra thuận lợi, giải quyết được các công việc một cách nhanh chóng. Vì thế việc biết mẫu giấy giới thiệu là cần thiết, giúp tổ chức, doanh nghiệp, công ty làm việc chuyên nghiệp, theo đúng quy chế. Dưới đây dean2020.edu.vn sẽ giới thiệu cho các bạn những mẫu giấy giới thiệu chính xác nhất hiện nay.

Cách viết giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu gồm những nội dung như sau:

  • Biểu ngữ, tiêu đề của giấy giới thiệu người được giới thiệu
  • Những thông tin cá nhân: Họ và tên, chức vụ của người cần được giới thiệu
  • Mục đích giới thiệu người đi người được giới thiệu
  • Cơ quan tiếp nhận
  • Chữ ký của lãnh đạo cơ quan để người được giới thiệu làm việc dễ dàng hơn.

Cụ Thể :

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số: /GGT- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

 

…………………………………………….. (2) ……………………… trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) ……………………………………………………. (5) ………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………….

Được cử đến:…………………………………………….. (6) ………………………………………………………

Về việc:……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày………………………. ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Với:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Với các hướng dẫn cụ thể như trên, bạn hoàn toàn có thể viết tự tay mình viết được những tờ giấy giới thiệu theo đúng chuẩn cho cơ quan hoặc cho các tổ chức cá nhân khác.

Những lưu ý khi viết giấy giới thiệu

  • Việc cần thiết nhất khi viết giấy giới thiệu chính là chữ ký xác nhận của ban lãnh đạo cơ quan cũ để người chuyển đi được chấp thuận làm việc tại cơ quan mới.
  • Nếu là giấy giới thiệu là giấy rút tiền thì cần thiết phải có sự uỷ quyền tránh việc lừa đảo hay những thành phần xấu làm việc xấu lợi dụng cơ hội.
  • Nếu cá nhân tham gia học tập hay thực tập tại nơi được giới thiệu thì sẽ được thực hiện theo đúng yêu cầu và cũng được hưởng các khoản trợ cấp nếu nằm trong quy định của cơ quan hay công ty.
  • Bạn nên viết giấy giới thiệu sao cho chính xác và đúng cách. Ngôn ngữ cũng xúc tích, ngắn gọn, không quá dài dòng tránh việc khó hiểu hay gây nhàm chán cho người đọc. Những điều này sẽ giúp cho công ty hay cơ quan nắm bắt chính xác thông tin của người được giới thiệu.

Những mẫu giấy giới thiệu chính xác nhất hiện nay

Giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /GGT- …. (3)….. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

…………………………………….. (2) ……………………… trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) …………………………………………. (5) ………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………….. …………………………………………………………..

Được cử đến:……………………………………. (6) ………………………………………………………

Về việc:…………………………………………… …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày………………….. /.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

Tải đầy đủ mẫu giới thiệu tại : Giay-Gioi-Thieu -Ngân_hang

Giấy giới thiệu chuyển trường

 

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT

Hiệu trưởng Trường…………………………………………………………………………………………….

Em:…………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………

Là học sinh lớp ……………………. năm học………………………… của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT …………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………………………………. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

………………, ngày………tháng……..năm……..

HIỆU TRƯỞNG

Tải đầy đủ mẫu giới thiệu chuyển trường tại : Giay-gioi-thieu-chuyen-truong

Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẠI HỌC ……

  GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Công an quận ……………………………………………….      

ĐẠI HỌC ……………………………………………………………………..

      Trân trọng giới thiệu

Anh (chị)…………………………………………………………………………………………………………………………

CMND số:………………………….. Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp:………………………………Ngày sinh:…………………………………………. Giới tính:    Nam                     Nữ

Hiện là sinh viên năm lớp:…………………………………….. Khoa: …………………………………………….

Khóa học:………………………………………………………….. Hệ đào tạo:…………………………………………

Đến liên hệ: tại Công an Quận………………………………………………….. để làm thủ tục đăng ký xe

Rất mong sự giúp đỡ của: Quý Công an Quận………………………………………………………………….

để sinh viên: …………………………………………. hoàn thành nhiệm vụ.

     ……….., ngày ……. tháng ……… năm ……….

Nơi nhận:                                                                             T.L HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ghi chú: Giấy giới thiệu này có giá trị 01 tháng kể từ ngày cấp.

Tải đầy đủ nội dung giấy giới thiệu đăng ký xe máy tại : Giay_Gioi_Thieu_Dang_Ky_Xe_May-1

Giấy giới thiệu người vào Đảng

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi ủy:……………………………………………………………………………………

Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

Tên tôi là:………………………………………………………………… , sinh ngày…….. tháng……… năm ………

Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm……..

Chức vụ hiện nay trong Đảng:………………………….. , chính quyền………………………… , đoàn thể………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng………………………….

phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng  vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

Hà Nội, ngày….tháng……năm 20………

                                                      Đảng viên giới thiệu        

(Ký và ghi rõ họ, tên)   

Tải đầy đủ nội dung giấy giới thiệu vào Đảng tại : Giay_Gioi_Thieu_Nguoi_Vao_Dang

Giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức

TÊN CƠ QUAN

…………………

Số: …….…/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

………, ngày……… tháng…… năm …...

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …………………………………………………………………………………..

……………………………. (1) ……………………………………………………………………………………………

Giới thiệu ông, bà: …………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ………………………………………………………………………………………………………….

Về việc:…………………………………………………………………………………………………………………..

Mong …………………………  giúp đỡ ông, bà ……………………………………  hoàn thành nhiệm vụ.

 

Giấy giới thiệu có
giá trị hết ngày

……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Tải đầy đủ nội dung Giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức tại : Giay-Gioi-Thieu (2)

Trên đây là bài viết tổng hợp những mẫu giấy giới thiệu chính xác nhất hiện nay do dean2020.edu.vn  tổng hợp.Hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn về các mẫu giấy giới thiệu mà bạn đang tìm kiếm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *