Mẫu giấy đi đường chính xác nhất theo quy định hiện hành

Mẫu giấy đi đường là gì ?

Khi làm việc tại công ty, bạn có thể được công ty cử lao động đi công tác nhằm mục đích bồi dưỡng nhân sự, phân tích thị trường hay những nguyên nhân khác nhằm mục đích phát triển công ty. Trong quá trình công tác này, tất cả các chi phí hợp lý cho việc đi công tác này sẽ do công ty chi trả toàn bộ. Do vậy, bạn cần liên hện với bộ phận kế toán làm giấy đi đường xác nhận về thời gian cụ thể công tác cùng với tất cả chi phí bạn đã chi trả. Bộ phận kế toán sẽ lập giấy đi đường chi trả lại cho bạn số tiền ứng trước trong khoảng thời gian này.
Do đó, khi bạn chuẩn bị đi công tác, bạn liên hệ với bộ phận kế toán làm giấy đi đường cho mình để được ứng trước phí trước khi bạn đi công tác.
Vì vậy, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn mẫu giấy đi đường mới nhất để bạn tham khảo.

Ý nghĩa của Giấy đi đường

Giấy đi đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những ai phải đi công tác, khi đây là thủ tục cần thiết và là cơ sở để thanh toán các chi phí trong thời gian đi công tác.
Sau khi trở về doanh nghiệp, người được cử đi công tác xuất trình giấy đi đường để cán bộ phụ trách xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú khi đến nơi nhận công tác.
Đồng thời, cùng với giấy đi đường, người đi công tác chuẩn bị hồ sơ gồm các chứng từ như vé tàu xe, hóa đơn tiền phòng, hóa đơn ăn uống,… nộp cho phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán.
Ngoài ra, không ít trường hợp, giấy đi đường còn được sử dụng để dự trù kinh phí công tác với các thông tin về tiền ứng, số ngày công tác, độ dài chặng đường,… thay cho giấy đề nghị tạm ứng.

Lưu ý khi lập và sử dụng giấy đi đường

– Trình bày rõ khoảng thời gian hoặc ngày, tháng, năm bạn đi công tác;
– Trình bày rõ những khoản chi tiêu dự tính trong toàn bộ thời gian công tác, và trong quá trình công tác, bạn phải gửi tất cả những hoá đơn chứng từ đã chi tiêu hợp lý trong khoản thời gian này để sau này làm công tác khấu trừ chính xác;
– Lý do và quyết định công tác bạn cần phải chuẩn bị để xuất trình trước khi xin giấy đi đường của bộ phận kế toán;
– Khi có lệnh cử cán bộ công tác, bộ phận hành chính sẽ cấp giấy đi đường cho bạn. Bạn cầm giấy đi đường này đến bộ phận kế toán làm thủ tục ứng tiền vé tàu, xe, khách sạn, ….
– Khi đi công tác về, bạn cần xuất trình giấy đi đường để được xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó xuất trình kèm theo hoá đơn chứng từ trong thời gian bạn đi công tác để được hưởng khấu trừ thanh toán phí và tiền tạm ứng trước cho bộ phận kế toán;
– Kế toán trưởng sẽ là người duyệt chi cho bạn số tiền này;

Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …….

Bộ phận: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mẫu số 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ………………

Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: …………………………………………………………………………….

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ………….. ngày ……….. háng ………… năm ……….

Từ ngày……….tháng…….năm………. đến ngày………tháng……..năm……

Ngày….tháng…..năm….
Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ………………………….đ

Công tác phí ………………….đ

Cộng ……………………………đ

Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…..
Nơi đến…
Nơi đi…..
Nơi đến……
– Vé người ……………………………………….vé x…………………đ = ………………………đ
– Vé cước ………………………………………..vé x…………………đ = ………………………đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ……………vé x…………………đ = ………………………đ
– Phòng nghỉ …………………………………….vé x…………………đ = ………………………đ
1- Phụ cấp đi đường: Cộng …………………………………..đ

2- Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………đ

Tổng cộng ngày công tác: …………………………………….đ

Ngày…….tháng…….năm……
Duyệt
Số tiền được thanh toán là …………………….
Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu số: 04 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:…………….….. 

Bộ phận:……………….

Mẫu số: 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số………………… ngày …. tháng …. năm ….

Từ ngày ….. tháng …..năm ……. đến ngày….. tháng…. năm…….

  Ngày …. tháng ….. năm …..

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương…………………………………….đ

Công tác phí…………………………….đ

Cộng………………………………………đ

Nơi đi…
Nơi đến…
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…

– Vé người………………………………………. vé x…………………đ = ………………………đ

– Vé cước ………………………………………. vé x…………………đ = ………………………đ

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại……………. vé x…………………đ = ………………………đ

– Phòng nghỉ…………………………………….. vé x………………….đ = ……………………..đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng………………………………………………………………………..đ

2- Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………………………………………….đ

Tổng cộng ngày công tác:………………………………………………………………………….đ

Ngày …. tháng …. năm …
Duyệt
Số tiền được thanh toán là………………………
Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tải về mẫu giấy đi đường tại đây : mau-giay-di-duong

Trên đây là mẫu giấy đi đường mới nhất theo quy định do dean2020.edu.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ tìm được cho mình mẫu giấy đi đường phù hợp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *