Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc chính xác

Mẫu Biên bản bàn giao công việc là một thủ tục bắt buộc đối với người lao động trước khi nghỉ việc hay chuyển công tác sang một bộ phận khác trong công ty. Mẫu biên bản bàn giao công việc được sử dụng để thống kê các đầu mục công việc đang làm một cách chi tiết nhất để người tiếp nhận công việc đó hình dung và thực hiện tốt hơn.

Hôm nay, dean2020.edu.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một số thông tin cần thiết về mẫu biên bản bàn giao và một số biên bản bàn giao cho các lĩnh vực khác nhau.

Tại sao phải có biên bản bàn giao công việc

Thể hiện trách nhiệm với công việc

Biên bản bàn giao công việc là yêu cầu cần có phải tham khảo trước khi có ý định nghỉ việc, một mẫu bàn giao công việc đầy đủ sẽ thể hiện được tinh thần, trách nhiệm của nhân viên đó. Cho dù nghỉ việc hay chuyển công tác vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì việc bàn giao lại tài sản và công việc cho người tiếp nhận thể hiện được bạn là con người vì có tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tình đến ngày cuối cùng để lại cái nhìn tốt trong mắt sếp và đồng nghiệp của bạn.

Đừng có suy nghĩ rằng, sau khi nộp topcv xin việc ở nơi khác thành công rồi thì bạn không cần quan tâm đến công việc ở công ty hiện tại ra sao. Bàn giao công việc nên diễn ra trước khi bạn nộp cv sang nơi khác. Hãy khách quan trong công việc và cống hiến đến những phút cuối cùng cho công việc.

Thực hiện đúng quy trình, hợp đồng lao động

Quy trình bàn giao công việc luôn cần được thực hiện kỹ lưỡng và được tham gia của hai bên, cả người làm biên bản cũng như người tiếp nhận lại công việc, với những nhân viên mới, chưa quen với công việc trước đây bạn từng quản lý thì ngoài việc bàn giao công việc thì bạn cũng cần hướng dẫn để công việc bạn để lại không bị gián đoạn. Việc hướng dẫn nhân viên mới đảm nhiệm được công việc bạn để lại không chỉ thể hiện được trách nhiệm mà nó còn là yêu cầu cần thực hiện trước khi nghỉ việc mà trong các hợp đồng công việc đã có.

Không gây ảnh hưởng tới người khác

Nếu bạn không bàn giao công việc thì những người tiếp nhận vị trí mới sẽ gặp nhiều khó khăn, đôi khi ảnh hưởng tới cả tập thể, do đó đừng vì ích kỷ hay có những bất đồng mà bỏ qua hoặc bàn giao công việc không tận tâm.

Trong mẫu bàn giao công việc, các bên bàn giao phải thống kê chi tiết các đầu mục công việc rõ ràng thì người tiếp nhận mới có được hình dung cụ thể nhất khi thực hiện các công việc sau này. Ngoài ra, đối với những đầu mục công việc có tính chất đặc thù như kế toán thì mẫu bàn giao còn phải đi kèm với các giấy tờ, biểu mẫu kế toán mà người đương nhiệm đang cất giữ.

Nội dung chính của biên bản bàn giao công việc

+ Mô tả các công việc đang quản lý, bàn giao cho người khác trước khi nghỉ việc để tìm việc làm mới hay chuyển công tác.
+ Bàn giao lại thiết bị, vật dụng của công ty, các tài khoản và tài liệu công ty cấp.
+ Đưa ra danh sách nhân viên mình quản lý, các công việc thực hiện của họ, các đồng nghiệp có thể hỗ trợ trong công việc.
+ Hướng dẫn nhân viên mới tiếp nhận và thực hiện các công việc.

Cách bàn giao công việc nhanh chóng nhất

Tâm lý của một nhân viên trước khi nghỉ việc thường rất nôn nóng có thể do bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo hay các thành viên khác trong công ty tuy nhiên để đơn xin nghỉ việc được duyệt nhanh chóng và bạn nhận được đầy đủ tiền trợ cấp, lương theo hợp đồng lao động thì cần làm đầy đủ thủ tục bàn giao công việc, biên nhận tiền và một vài thông tin giúp bạn có thể bàn giao công việc nhanh chóng nhất. Trong các mẫu biên bản bàn giao công việc đã có các thông tin cần có như mô tả công việc, kê khai các tài sản được công ty cấp, hướng dẫn công việc cho người kế nhiệm,… bạn cần chuẩn bị những gì để ghi biên bản nhanh chóng và đầy đủ, cùng tham khảo.

Chuẩn bị bản mô tả công việc, kê khai thiết bị đầy

Trong một văn bản mẫu bàn giao công việc luôn có phần bàn giao công việc, tại đây bạn điền tất cả các đầu đã và đang thực hiện cần thiết mà công ty cần, mô tả các công việc mà nhân viên mới cần để thay thế bạn quản lý công việc để lại. Ngoài ra bạn có thể để lại danh dách các liên hệ trong công ty liên quan tới công việc hiện tại của bạn, các nhân viên trước đây bạn quản lý, các công việc của họ, điểm mạnh, điểm yếu,…

Ngoài mô tả công việc trong mẫu biên bản bàn giao cần có các thông tin kê khai tài sản của công ty, các file dữ liệu hoặc tài khoản đăng nhập, hướng dẫn nhân viên mới cách sử dụng, quy trình lưu tài liệu, báo cáo,…

Kế hoạch hướng dẫn nhân sự mới

Việc hướng dẫn người phụ trách lại là việc cần thiết như trong hợp đồng thử việc, để nhân viên mới hiểu được dễ dàng quy trình làm việc bạn cần có một bản kế hoạch sơ bộ hướng dẫn, cung cấp các thông tin cần thiết theo quy trình từ đầu tới cuối. Việc xác nhận đã nhận đầy đủ bàn giao công việc từ bạn từ người phụ trách mới là quan trọng, yếu tố quyết định cho bạn được nghỉ việc sớm mà vẫn có đầy đủ lương hay phụ cấp.

Một số lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc

Giấy bàn giao công việc chỉ là một thủ tục trong quá trình xin nghỉ viêc của bạn, trước có ý định nghỉ việc bạn cần thông báo với người quản lý hay ban lãnh đạo bằng cách viết đơn xin nghỉ việc hoặc trao đổi trực tiếp, trong quá trình bàn giao công việc ngoài phải kê khai các công việc thực hiện và tài sản công ty bạn cũng phải có trách nhiệm hướng dẫn người thay thế, không thể vì ích kỷ cá nhân hay bất đồng quan điểm nào đó mà gây khó khăn cho người mới và để được duyệt nhanh chóng đơn nghỉ thì việc có ý kiến xác nhận của nhân viên mới là quan trọng.

Thông báo trước thời gian nghỉ việc là điều cần thiết để công ty có thể sắp xếp người thay thế và bạn sẽ nhận được lương hay những khoản trợ cấp khác theo đúng hợp đồng, không ít các trường hợp nghỉ việc đột xuất vi phạm hợp đồng vừa không nhận được tiền vừa gây khó khăn cho công ty. Trong các mẫu biên bản bàn giao công việc luôn có các phần kê khai tài sản công ty đã cấp bạn nên trung thực, để lại tất cả các đồ dùng, vật dụng, … của công ty.

Tham khảo các mẫu biên bản bàn giao công việc trên cũng như các thông tin liên quan chúng tôi đã cung cấp để có thể hoàn thiện việc xin nghỉ của mình một cách nhanh chóng và hợp lệ.

Sau khi được chấp nhận nghỉ việc tại công ty cũ thì bạn mới nên bắt đầu đi tìm một công việc mới, bạn sẽ cần chuẩn bị hồ sơ xin việc bao gồm những giấy tờ liên quan trước khi xin việc. Hãy làm việc này thật tốt để chuẩn bị cho công việc mới một cách hoàn hảo nhất.

Một số mẫu biên bản bản giao cho các lĩnh vực khác nhau

Biên Bản bàn giao tài sản

TÊN CƠ QUAN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………
Số: …../BB

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa ………………………… (bên giao) và …………………………. (bên nhận)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …….…… của ………… ngày …………….

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

 • Ông: ……………………… Chức vụ: …………………… …………………………
 • Ông: ……………………… Chức vụ: …………………… ……………………………
 • Bà: ……………………….. Chức vụ: …………………… …………………….…….

2/ Bên nhận:

 • Ông: ……………………… Chức vụ: …………………… ………………………….…
 • Ông: ……………………… Chức vụ: …………………… …………………………
 • Bà: ………………………… Chức vụ: ……………………………………………….

Chủ tọa: Ông ……………………………… …………………………… ……………………………

Thư ký: Ông ………………………… ………………………………… ……………………………

II/NỘI DUNG BÀN GIAO

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
 

 

Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số ……………………………… ……………………………………………
Bằng chữ ………………………………… ……………………………………
Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

 

Thư ký cuộc họp                                                                    Chủ tọa cuộc họp

Tải mẫu biên bản bàn giao tài sản tại đây: mau-bien-ban-ban-giao-tai-san

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất theo thông tư 122 Bộ Tài Chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC
ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định (công văn) số ….. ngày ………….của ……………………………… về việc ……………………….. ………………………………. ………………………..

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm………., chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:

 1. Ông ……………………………… …………………………………. …………………….. ………………………..

Chức vụ:. …………………………… ………………………………. …………………………… ……………………

 1. Ông  …………………………….. ……………………………………………. ……………………………………..

Chức vụ: ……………………………….. ………………………………………. ……………………………………..

B- Đại diện bên nhận:

 1. Ông ………………………………… ……………………………………….. ………………………………………

Chức vụ: ……………………………………… …………………………………. …………………………………….

 1. Ông …………………………………….. ………………………………….. ……………………………………….

Chức vụ: ………………………………………. …………………………………….. ………………………………..

C- Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao:

 1. Ông ………………………………………. …………………………………….. …………………………………..

Chức vụ: ……………………………………….. ……………………………………. ………………………………..

 1. Ông …………………………………………… ………………………………………. …………………………….

Chức vụ:. ………………………………………. ………………………………. ……………………………………..

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại ………………………………….  (theo địa chỉ của Quyết định bàn giao)

I/ Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất

 1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà: ………………………. cái

 • – Diện tích xây dựng: …………………… m2      Diện tích sàn: …………………………  m2
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ………………………. …………………..  Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………………….. ………………….  Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: …………………….  Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:

 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………… ……………………  Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………………… ……………………  Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: …………………….  Ngàn đồng
 1. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:

2.1. Nhà số 1 (A…): …………………………………. ………………………………… …………………………..

 • – Diện tích xây dựng: …….   m2          Diện tích sàn sử dụng: ……..  m2
 • – Cấp hạng nhà:  ………….                   Số tầng: ……………………
 • – Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): ……Ngàn đồng
 • – Năm xây dựng: ……………..               Năm cải tạo, sửa chữa lớn: ……………..
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………. ……………………………… Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:………………………… …………………………….. Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:. ………………………………….. Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B…): ………………………………… ……………………………… ………………………………

 • – Diện tích xây dựng: ………..   m2            Diện tích sàn: ………………..  m2
 • – Cấp hạng nhà: …………..                         Số tầng: ……………..
 • – Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): …….Ngàn đồng
 • – Năm xây dựng: ……………..                          Năm cải tạo, sửa chữa lớn: …………………
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………………. …………………………… Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ………………………….. ………………………….. Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ………………. …………………. Ngàn đồng

2.3. Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân…)

 • – Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..):……..Ngàn đồng
 • – Năm xây dựng: …………………………………    Năm cải tạo, sửa chữa lớn: ……………………….
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………… ……………………………. Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………………………… …………………………. Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ………………………………….. Ngàn đồng

2.4. Các tài sản gắn liền với nhà, đất: (quạt trần, đèn điện, điều hoà..)

 • – Số lượng: …………………… Cái
 • – Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………. ……………………………… Ngàn đồng
 • – Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………………………… …………………………. Ngàn đồng
 • – Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: …………….. …………………… Ngàn đồng
 1. Về đất
 2. Nguồn gốc đất:
 3. Cơ quan giao đất: …………………………………… Quyết định số: ……………………………………
 4. Bản đồ giao đất số: ………………………………… Cơ quan lập bản đồ: ……………………………
 5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……ngày…..tháng……năm……………
 6. Diện tích đất được giao: ……………………………………………………… m2
 7. Giá trị quyền sử dụng đất: …………………………………………………… Ngàn đồng
 8. Hiện trạng đất khi bàn giao:
 9. Tổng diện tích khuôn viên: ……………….m2
 10. Tổng diện tích đất chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền ……………………. m2
 11. Các đặc điểm riêng về khuôn viên đất cần lưu ý: ……………………………………… ………………

………………………………. ………………………………………………… ………………………………………….

……………………………………. ………………………………………………… …………………………………….

III. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn liền đất bàn giao

1- Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

 1. Các giấy tờ pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác lập sở hữu nhà nước,…
 2. Các hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế xây dựng, Bản vẽ thiết kế hoàn công, bản vẽ thiết kế cải tạo nâng cấp nhà,….
 3. Các giấy tờ khác liên quan đến nhà:

2- Các hồ sơ về đất:

 1. Các giấy tờ pháp lý về đất: Giấy cấp đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,….
 2. Các hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt bằng khuôn viên đất, Trích lục bản đồ, toạ đồ vị trí đất,….
 3. Các giấy tờ khác liên quan đến đất:

3- Các giấy tờ hồ sơ khác:

Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định bàn giao của cấp có thẩm quyền)

1/ Tài sản thực hiện bàn giao:

2/ Các hồ sơ về tài sản bàn giao:

………………………….. ……………………………… …………………………………. …………………………………

………………………….. ……………………………. …………………………………. …………………………………..

………………………….. ………………………….. ………………………………….. ……………………………………

 1. Ý kiến các bên giao nhận

Bên nhận: ……………………. ……………………………….. …………………………. ………………………………

…………………………………….. ……………………………………. …………………….. …………………………….

 1. Bên giao: ………………………………. …………………………………………. …………………………………..

…………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký tên và đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(Ký tên và đóng dấu)

Đại diện các cơ quan chứng kiến

Đơn vị A(Ký và ghi rõ họ tên) Đơn vị B(Ký và ghi rõ họ tên) Đơn vị C(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất theo thông tư 122 Bộ Tài Chính tại đây: mau-bien-ban-ban-giao-tai-san-nha-dat-theo-thong-tu-122-bo-tai-chinh

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN BÀN GIAO
TRẢ LẠI MẶT BẰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Công trình: …………………………….. ………………………………………….. ……………………………………..
Hạng mục công trình: …………………………. ………………………………… …………………………………….
Địa điểm xây dựng: …………………………….. …………………………………….. …………………………………

 1. Thời gian bàn giao: Ngày tháng năm 201…
 2. Thành phần bàn giao:

BÊN GIAO

 1. Đại diện Ban Quản lý Dự án ………………………….. …………………………… …………………………..

– Ông: …………………. ………………….. Chức vụ: ………………………………….. ………………………………

– Ông: …………………. ………………….. Chức vụ: ………………………………… ………………………………

 1. Đại diện nhà thầu:………….. (ghi tên nhà thầu)

– Ông: ………………. …………………….. Chức vụ: …………………………………….. ………………………….

– Ông: ……………….. ……………………. Chức vụ: …………………………………… ……………………………..

BÊN NHẬN

 1. Đại diện chính quyền địa phương:

– Ông: ………………… …………………… Chức vụ: …………………………………. ……………………………..

– Ông: ……………….. ……………………. Chức vụ: ………………………………… ………………………………

 1. Đại diện Bên nhận: Đại diện chủ hộ

Ông (Bà) ……………………………. …………………………………………… ………………………………..

Ngụ tại ấp………. Xã ………. Huyện ………. Tỉnh ……………………. ………………………….

III. Nội dung bàn giao:

Căn cứ quyết định số ……. về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 để xây dựng công trình ……..

Nay công trình đã thi công hoàn thành, đơn vị thi công đã san trả lại mặt bằng phần thu hồi đất tạm thời theo đúng hiện trạng ban đầu. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, đơn vị thi công và chính quyền địa phương tiến hành bàn giao trả mặt bằng phần đất thu hồi tạm thời cho chủ hộ là ông (bà): ……………………… ………………………..

Diện tích đất được bàn giao trả chủ hộ là:              m2.

Sau khi đo đạc, kiểm tra lại chủ hộ công nhận diện tích đất được giao trả đúng và đủ theo hồ sơ kỹ thuật đất và diện tích đất thu hồi tạm thời giao trả đã được san trả đúng như hiện trạng ban đầu.

Chủ hộ đồng ý nhận lại diện tích đất thu hồi tạm thời được giao trả và cam kết không có khiếu nại gì sau này.

Biên bản được lập thành ….. bản có nội dung như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

CHỦ HỘ
(Ký tên ghi rõ họ tên)
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ……
(Ký tên ghi rõ họ tên)
ĐD CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên ghi rõ họ tên)
ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký tên ghi rõ họ tên)

Tải về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng tại đây: mau-bien-ban-ban-giao-mat-bang-xay-dung

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ trong công ty

Tên công ty………………………………………………………………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại. …………………….. chúng tôi gồm:

Người bàn giao: ………………………………Bộ phận: ………………………MSNV ……………………

Người nhận bàn giao: ………………………Bộ phận: ………………………MSNV ……………………

Lý do bàn giao ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………………. …………………………………………….. ……………………………………

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt Mã tài sản, công cụ Tên tài sản, công cụ Đơn vị Số lượng Tình trạng
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao(ký, ghi rõ họ tên) Người nhận bàn giao(ký, ghi rõ họ tên) Quản lý(ký, ghi rõ họ tên)

Tải vềMẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ trong công ty tại đây : mau-bien-ban-ban-giao-tai-san-cong-cu-trong-cong-ty

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

………………………..…………..                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………….                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày   tháng   năm 201….

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

Hôm  nay, ngày   tháng   năm 201 , tại …………………………… chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO :

 1. …………… (họ tên) …………… : ……………….. (chức vụ) ……………
 2. …………… (họ tên) …………… : ……………….. (chức vụ) ……………
 3. …………… (họ tên) …………… : ……………….. (chức vụ) ……………

BÊN NHẬN:

 1. Ông/bà …………………………… …………………………….. ……………………….. ………………………

Trung tâm máy tính cho bàn giáo số thiết bị sau:

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật,
Mã thiết bị
Số lượng Hiện trạng
1.
2.
3.

Trung tâm máy tính giao cho Ông/bà: …………. Để làm nhiệm vụ sửa chữa hạ tầng mạng, sửa chữa máy tính cho toàn Trường, trong thời gian …………, nếu không có nhu cầu sử dụng hoặc không làm công việc này nữa có trách nhiệm bàn giao lại cho Trung tâm, mọi hư hỏng, mất không có lý do chính đáng ông/bà: ……….hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

BÊN GIAO                                                            BÊN NHẬN

(ký và ghi rõ họ tên)                                             (ký và ghi rõ họ tên)

Tải về Mẫu biên bản bàn giao thiết bị tại đây:mau-bien-ban-ban-giao-thiet-bi

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tên công ty……………………………………………………………..

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại. …………………….. chúng tôi gồm:
Người bàn giao: ……………………………… Bộ phận: ……………………… MSNV ……………………
Người nhận bàn giao: ……………………… Bộ phận: ……………………… MSNV ……………………
Lý do bàn giao ……………………………. ………………………………. …………………………………….
…………………………… ……………………………….. …………………………… ……………………………..

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Stt Nội dung công việc Tình hình thực hiện

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

 

Người nhận bàn giao Quản lý

Tải về Mẫu biên bản bàn giao công việc tại đây: mau-bien-ban-ban-giao-cong-viec

Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu tiếng anh (Bản song ngữ)

CÔNG TY ………………….………………….COMPANYSố: …../…../……
No.:…./…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU
MINUTES OF THE HANDOVER OF JOB AND DOCUMENTS

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ ……, chúng tôi gồm có:
Today, date …/…./…, at address ……., we including:

A. BÊN BÀN GIAO:
HANDOVER PARTY:

Họ và tên: ……………………………….. ………………………………….. ………………………………… …………………………………
Full name: …………………………….. ………………………………… …………………………………… ………………………………….

Chức vụ: ………………….. …………………………..  Bộ phận: ……………………………….. ………………………………………….
The position: …………………. ………………….  Department: ………………………………… …………………………………………

Lý do bàn giao: …………………………….. ………………………………….. ………………………………. ……………………………….
The reason for handing over: ……………………….. …………………………… …………………………. ………………………………

B. BÊN NHẬN BÀN GIAO:
RECEIVER HANDOVER PARTY:

Bộ phận nhận bàn giao: …………………………………. ……………………………………….. ……………………………………………
Handover department: ……………………………….. ……………………………………………… …………………………………………

Đại diện của Bộ phận nhận bàn giao: ………………………… ………………………………… ………………………………………..
Representative of handover department: …………………… …………………………………… ………………………………………..

Chức vụ: …………………. …………………………… Bộ phận: ………………………….. ………………………… ……………………….
The position: ……………….. ……………………  Department: ……………………. ……………………………. …………………………

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:
Together handover work with the following content:

I.   BÀN GIAO CÔNG VIỆC:
HANDOVER OF JOB:

Stt/No.

Nội dung công việc/ Job content

Tình trạng/State

II.   BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU VÀ  MẪU PHIẾU THU
HANDING THE RECORD DOCUMENT:

Biên bản kết thúc vào lúc …… cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.
The minutes end at …… the same day. The parties agree to the above.

Biên bản được thành lập …….  (…) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
The minutes are established ……. (…) each party keeps 01 (one) copy with the same legal value.

Quản lý bộ phận

Department management

(Ký và ghi rõ họ tên)/
Sign and write full name

Người bàn giao

Hander

(Ký và ghi rõ họ tên) )/
Sign and write full name

Người nhận bàn giao

Recipients delivered

(Ký và ghi rõ họ tên) )/
Sign and write full name

Tải về biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu tiếng anh (Bản song ngữ) tại đây : Biên bản bàn giao công việc bản song ngữ

Như vậy trong bài viết trên dean2020.edu.vn đã chia sẻ đến các bạn các mẫu biên bản bàn giao, hi vọng các bạn sẽ tìm thấy mẫu biên bản bàn giao phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *