Bất Phương Trình Mũ Và Bất Phương Trình Lôgarit – Toán 12

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung Bất Phương Trình Mũ Và Bất Phương Trình Lôgarit – Toán 12 và giải một số bài tập liên quan đến nội dung này để nắm chắc kiến thức nhé!

I. Lý thuyết Bất phương trình mũ và lôgarit

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Bất phương trình mũ:

• Khi giải bất phương trình mũ, ta cần chú ý đến tính đơn điệu của hàm số mũ.

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12

• Trong trường hợp cơ số a có chứa ẩn số thì: aM > aN ⇔ (a – 1)(M – N) > 0 .

• Ta cũng thường sử dụng các phương pháp giải tương tự như đối với phương trình mũ:

+ Đưa về cùng cơ số.

+ Đặt ẩn phụ.

+ Sử dụng tính đơn điệu Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 1

2. Bất phương trình lôgarit:

• Bất phương trình lôgarit cơ bản có dạng: logaf(x) > b; logaf(x) ≥ b; logaf(x) < b; logaf(x) ≤ b

Phương pháp giải bất phương trình lôgarit

• Đưa về cùng cơ số

– Nếu a > 1 thì logaf(x) > logag(x) ⇔ Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 2

– Nếu 0 < a < 1 thì logaf(x) > logag(x) ⇔ Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 3

Xem thêm:  Tổng hợp các bài văn nghị luận về tác phẩm Tam Đại Con Gà - Truyện cười

• Đặt ẩn phụ

• Mũ hóa

II, Giải Bài Tập SGK

Bài 1 (trang 89 SGK Giải tích 12):

Tính

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 4

Lời giải:

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 5

Vậy phương trình có tập nghiệm S = (-∞; 1) ∪ (2; +∞)

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 6

Vậy bất phương trình có tập nghiệm Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 7

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 8

Vậy bất phương trình có tập nghiệm (-∞; 1]

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 9

Vậy bất phương trình có tập nghiệm S = (-∞; 0) ∪ (1; +∞)

Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải các bất phương trình:

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 10

Lời giải:

a) Điều kiện: 4 – 2x > 0 hay x < 2

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 11

Vậy bất phương trình có tập nghiệm (-∞; -30]

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 12

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 13

Kết hợp với điều kiện xác định được x > 3.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm (3; +∞).

d) Điều kiện: x > 0.

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 14

(Bất phương trình bậc hai ẩn log3x).

Pasted into Bat Phuong Trinh Mu Va Bat Phuong Trinh Logarit Toan 12 1 14

Vậy bất phương trình có tập nghiệm [9; 27].

Trên đây là nội dung liên quan đến Bất Phương Trình Mũ Và Bất Phương Trình Lôgarit – Toán 12 được dean2020.edu.vn đã tổng hợp được và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang lại cho bạn những thông tin bổ ích nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.