+ 699 Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp

Ruộng bậc thang là một hình thức canh tác mang đặc trưng riêng của đồng bào vùng cao trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các địa phương vùng Tây Bắc Việt Nam nói chung mang ý nghĩa lịch sử, minh chứng rõ nét nhất về lịch sử định cư lâu đời và tập quán lao động sản xuất nông nghiệp của bà con các dân tộc thiểu số trong vùng. Dưới đây là những hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc tuyệt đẹp, mời bạn cùng tham khảo nhé!

Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc

anh ruong bac thang tay bac 1
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
anh ruong bac thang tay bac 2
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
anh ruong bac thang tay bac 3
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
anh ruong bac thang tay bac 4
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
anh ruong bac thang tay bac 5
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
anh ruong bac thang tay bac 6
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
anh ruong bac thang tay bac 7
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
anh ruong bac thang tay bac 8
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
anh ruong bac thang tay bac 9
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
anh ruong bac thang tay bac 10
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc

Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp

anh ruong bac thang tay bac 11
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
anh ruong bac thang tay bac 12
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
anh ruong bac thang tay bac 13
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
anh ruong bac thang tay bac 14
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
anh ruong bac thang tay bac 15
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
anh ruong bac thang tay bac 16
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
anh ruong bac thang tay bac 17
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
anh ruong bac thang tay bac 18
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
anh ruong bac thang tay bac 19
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
anh ruong bac thang tay bac 20
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp

Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ

anh ruong bac thang tay bac 21
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
anh ruong bac thang tay bac 22
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
anh ruong bac thang tay bac 23
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
anh ruong bac thang tay bac 24
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
anh ruong bac thang tay bac 25
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
anh ruong bac thang tay bac 26
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
anh ruong bac thang tay bac 27
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
anh ruong bac thang tay bac 28
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
anh ruong bac thang tay bac 29
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
anh ruong bac thang tay bac 30
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ

Trên đây là những hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc do dean2020.edu.vn đã tổng hợp được. Có thể nói, danh thắng ruộng bậc thang vùng Tây Bắc không chỉ là một một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ mà còn là một bản hùng ca về sự sáng tạo độc đáo của con người vùng cao trong quá trình cải tạo thiên nhiên phục vụ cuộc sống từ hàng thế kỷ qua.

Xem thêm:  + 699 Ảnh Sa Mạc Tuyệt Đẹp Nhất Thế Giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *