+ 699 Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp

Ruộng bậc thang là một hình thức canh tác mang đặc trưng riêng của đồng bào vùng cao trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các địa phương vùng Tây Bắc Việt Nam nói chung mang ý nghĩa lịch sử, minh chứng rõ nét nhất về lịch sử định cư lâu đời và tập quán lao động sản xuất nông nghiệp của bà con các dân tộc thiểu số trong vùng. Dưới đây là những hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc tuyệt đẹp, mời bạn cùng tham khảo nhé!

Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc

Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc

Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp

Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Tuyệt Đẹp

Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ

Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ
Hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc Hùng Vĩ

Trên đây là những hình Ảnh Ruộng Bậc Thang Tây Bắc do dean2020.edu.vn đã tổng hợp được. Có thể nói, danh thắng ruộng bậc thang vùng Tây Bắc không chỉ là một một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ mà còn là một bản hùng ca về sự sáng tạo độc đáo của con người vùng cao trong quá trình cải tạo thiên nhiên phục vụ cuộc sống từ hàng thế kỷ qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *